De gemeente wil dit jaar een zgn. dorpenagenda opstellen:
het traject om samen met inwoners, ondernemers, dorpsraden en andere belanghebbenden een agenda te maken met als doel om de dorpen in Landelijk Alkmaar een fijne plek te houden om te wonen, werken en recreëren. Vanaf 1 maart kan de vragenlijst ingevuld worden. Hiervoor wordt een digitale flyer gemaakt. Zodra deze vragenlijst/flyer klaar is zal deze hier op website te vinden zijn.