Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Verkeer

In de Kernen van Graft en De Rijp zijn er afgelopen jaren veel huizen gebouwd , maar ontsluitingswegen zijn er niet door de gemeente gerealiseerd. Het gevolg is dat er bij de rotonde van de Rijp vaak files staan om het dorp uit te komen en men dus ook vaak kiest om via Graft de autoweg n244 te bereiken, in mindere maten kiest men de route via de tuingracht en de rechtestraat om het dorp uit te komen. Het verkeer in Graft en de Rijp is enorm toegenomen met alle overlast die daarbij hoort : snelheid, zwaar verkeer , parkeer problematiek Anders dan vroeger heeft men nu vaak twee en meer auto's per huishouden

Er zijn nu hier en daar smily's geplaats, op verzoek van de Dorpsraad, om mensen op hun snelheid te wijzen, maar dit werkt slechts voor korte duur. Er zijn verder geen snelheid beperkende maatregelen genomen in Graft en de Rijp , behalve 1 op de driemaster De gemeente geeft aan dat het meestal de eigen inwoners zijn die zo hard rijden, maar dat ontslaat ze niet om snelheid beperkende maatregelen te nemen

Er wordt nergens in Graft en De Rijp gehandhaafd op te hard rijden of op zwaar verkeer dat ongeoorloofd door de dorpen rijdt

Vooral waar de weg vlak langs de huizen loopt klagen de bewoners over trillingen/ schudden van hun huizen door zwaar verkeer dat hier passeert. De gemeente lijkt weinig te doen en geeft vaak geen gehoor bij klachten

Schoolgaande kinderen op de fiets moeten fietsen op de weg, er is geen fietspad vanuit verschillende richtingen naar school , vooral bij de rotonde levert dit gevaarlijke situaties op.

Wegversmalling en parkeerplaatsen 08-11-2023