Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Ouderenzorg

Baanbreker en Mieuwijdt
Er zijn nav het Ontwerp bestemmingsplan heel veel bezwaarschriften ingediend.
De gemeente gaat hier nader naar kijken of deze bezwaren gegrond zijn en welke oplossing er voorgesteld kan worden. Woonwaard zal vooralsnog geen verdere stappen zetten met het project totdat het bestemmingsplan is goedgekeurd.
De plannen voor de Mieuwijdt zijn, zover wij weten, nog niet concreet.
Er zal een zgn gebiedsvisie samengesteld worden waarbij ook inspraak mogelijkheden geboden worden.