Onderwerpen

Wij blijven bezig met onderwerpen die ons allen aangaan.

Regelmatig is er contact tussen de dorpsraad, de wethouder (Robert te Beest) en gebiedsregisseur (Ilse Kooter) om problemen of bijzonderheden in het dorp te bespreken. Er zijn actiepunten die, helaas, al te lang stil liggen.