Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Hondenuitlaat- en losloopgebieden

De gemeente is er nog steeds mee bezig: Op 25-11-2020 heeft gemeente Alkmaar het “Ontwerp-Aanwijzingsbesluit Verbods- en Losloopgebieden voor honden in de gemeente Alkmaar” gepubliceerd (Gemeenteblad 2020, 309667 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)
Wij zullen het oude Ontwerp-Aanwijzingsbesluit gaan intrekken en een nieuwe publiceren. We publiceren een nieuw Ontwerp-Aanwijzingsbesluit zodat belanghebbenden over de actuele situatie hun mening (zienswijze) kunnen geven.
De bekendmaking van het zogenoemde “Ontwerp-Aanwijzingsbesluit losloop- aanlijn- en verbod-gebieden honden” verwachten wij in het vierde kwartaal 2023 te doen.

Wij verwachten het proces in het eerste kwartaal 2024 af te ronden.
Helaas nog geen zicht op vorderingen in deze zaak (januari 2024).