Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Openbaar groen

Het landelijk gebied binnen onze gemeente
“ Het landelijk gebied binnen onze gemeente is van grote waarde voor de identiteit van Alkmaar.
Zij kenmerkt zich door het open en groene karakter van de veenweidegebieden en droogmakerijen en aan de westkant door de overgang van stad naar het kustlandschap. We vinden landbouw en natuur.
In de agrarische gebieden zijn de agrariërs (mede-)dragers van het groen in het landelijk gebied.”


Groenbeleidsplan Alkmaar