Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Wat is een Dorpsraad?

Wat is een Dorpsraad? Belangrijkste taak van de Dorpsraad is luisteren naar de Grafters en Rijpers en inventariseren met welke verbeteringen het dorp gebaat is. In die zin opereren we als ‘oren en ogen van het dorp naar de gemeente en vice versa’. Om die taak goed te kunnen uitoefenen, werken we samen met plaatselijke belangenorganisaties. Daarnaast zet de dorpsraad van tijd tot tijd advertenties in lokale media om informatie te verschaffen over onderwerpen die voor de Grafters en Rijpers van belang kunnen zijn.
Zaken die momenteel op de agenda staan of waaraan de Dorpsraad recentelijk medewerking heeft verleend.
Dorpsraad Graft & De Rijp heeft regelmatig contact met de dorpsraden van naburige dorpen die bij gemeente Alkmaar horen. Om van elkaar te leren en indien nodig gezamenlijk een standpunt in te nemen.

Regelmatig is er contact tussen de dorpsraad, de wethouder (Robert te Beest) en gebiedsregisseur (Ilse Kooter) om problemen of bijzonderheden in het dorp te bespreken. Er zijn actiepunten die, helaas, al te lang stil liggen.

De Dorpsraad vergadert 12 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op de 3e dinsdag van de maand om 19.30 uur in de brandweerkazerne. De notulen staan op deze site.

Wij blijven bezig met onderwerpen die ons allen aangaan.

Wie zitten er in de Dorpsraad
Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Voorzitter
Wendy Deckers

Wendy Deckers Wendy Deckers Geboren en getogen in het prachtige de Rijp. Moeder van twee zonen en werkzaam in de zorg. Door middel van de dorpsraad wil ik me inzetten voor alle inwoners van de Rijp, van jong tot ouder. Hun belangen behartigen in de gesprekken met de gemeente Alkmaar . Ons mooie dorp zijn eigen unieke karakter te laten behouden die mede door de inwoners en de vele vrijwilligers in ontstaan.


Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Secretaris
Sjaak Stoop

Ik ben geboren in Graft en ben daar nog steeds woonachtig. Dit maakt mijn betrokkenheid voor Graft en De Rijp groot. Jarenlang ben ik als supermarktmanager werkzaam geweest. En heb daar veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Sinds augustus 2021 ben ik gepensioneerd. Er is nu ruimte gekomen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik heb ervoor gekozen me in te zetten om onze mooie dorpen leefbaar te houden en dat naar Alkmaar toe duidelijk te maken. De samenwerking en input van de dorpsgenoten is voor mij belangrijk. Samen met de andere leden van de Dorpsraad hoop ik bij te kunnen dragen om ons fantastisch dorp goed door te geven aan de volgende generaties.


Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Penningmeester
Gonny Muijs

Ik ben geboren in De Beemster. In december 2003 hebben wij een oud huis gekocht in de Rechtestraat, maar omdat dit helemaal moest worden gerenoveerd/gerestaureerd zijn we er pas in 2005 gaan wonen. Wij (mijn man Kees en ik) hebben twee dochters en een heerlijke kleindochter. In mijn arbeidzame periode was ik secretaresse maar dat ben ik (gelukkig) al lang niet meer. Ik zet me in voor de dorpsraad omdat ik het belangrijk vind dat zaken die de Rijp aangaan (naar de gemeente Alkmaar toe) niet ondersneeuwen


Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Greet Bonnema

In 1988 ben ik, samen met echtgenoot, in Graft komen wonen. na vele omzwervingen door Nederland en ver daarbuiten. Heb jaren als office manager in de muziekindustrie gewerkt. Sinds onze dochter naar de Baanbreker ging ben ik dichterbij huis gaan werken, heb aantal jaren de sieradenwinkel “Zilverreiger” gehad. Wij hebben ons altijd zeer prettig en welkom gevoeld in Graft, reden voor mij om mij in te willen zetten voor de verbinding van de inwoners en de gemeente (nu het gemeentelijk apparaat niet meer in het dorp zit).


Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Tom Taam

Mijn naam is Tom Taam woonachtig in De Rijp al 47 jaar hobbys zijn, brandweer vissen en de schaatssport. Ben voorzitter van de Rijperijsclub en starter op de ijsbaan in Hoorn in de toemalige gemeente Graft De Rijp heb ik in verschillende werkgroepen gezeten zoals koningsdag, fusie gemeente Alkmaar, fitaal Graft De Rijp. Waarom dorpsraad? Alkmaar is een grote gemeente en als kleine kern zo als De Rijp en Graft word je al gauw onder gesneeuwt door Alkmaar . Dorpsraad is voor het belang van de inwoners van Graft en De Rijp en daar zet ik mijn voor in.


Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Ruud Boomgaard

Ruud Boomgaard Ik ben geboren in Bussum en heb in de grafische sector gewerkt. Getrouwd en woonachtig in De Rijp. De Rijp vind ik, met zijn authentieke kern, een mooi dorp en wil mij inzetten om dat zou te houden. De Dorpsraad kan daarin een stem hebben naar Alkmaar toe om zorg te dragen dat De Rijp kan blijven zoals het nu is.


Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Thomas Nibbering

Als geboren en getogen Grafter, geniet ik van de sterke verbondenheid en unieke charme van ons dorp. De dorpsraad is voor mij het middel bij uitstek om (lokale) belangen te behartigen die zowel bijdragen aan de ontwikkeling als het behoud van ons mooie dorp.


Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Boyd Volger